Gebruikersverklaring Medicinale Cannabis.
Deze verklaring wil niet aanzetten tot recreatief cannabis gebruik of illegale teelt, maar mensen helpen die dat om medische redenen nodig hebben, Bewaar deze verklaring goed zodat je kunt aantonen dat je niet kweekt of gebruikt om recreatieve redenen